Joop de Jonge


Gemeen­te­raadslid en frac­tie­voor­zitter

Joop de Jonge (1960) is sinds 2010 raadslid voor de Partij voor de Dieren in Buren. Joop heeft veel gedaan binnen de ‘dierenbeschermingswereld’. Zo is Joop bijvoorbeeld 7 jaar lang voorzitter geweest van de lokale afdeling van de Dierenbescherming, de afdeling Rivierenland (2003 – 2010).

In een plattelandsgemeente als Buren zijn dieren, natuur en milieu bij de ‘oude’ politieke partijen onderwerpen waar nauwelijks aandacht voor is. Dieren zijn er (volgens deze partijen) voornamelijk om op te eten, natuur is lastig als je ergens wilt bouwen en milieu kost geld. Kortom, goed dat de Partij voor de Dieren sinds 2010 in de gemeenteraad zit om de speerpunten van de partij hoog op de agenda te zetten. Net als in de landelijke politiek kan de partij door haar aanwezigheid in de raad andere partijen laten nadenken over belangrijke zaken met betrekking tot dieren, natuur en milieu.

Steeds meer mensen zien gelukkig in dat onze omgang met dieren ingrijpend moet veranderen. We zijn dan ook enorm blij dat de inwoners van Buren ons werk in 2018 belonen met een 2e zetel in de gemeenteraad.

Gerelateerd

Vuur­werk­meldpunt gesloten

Dank voor jullie meldingen!

We hebben 80 meldingen binnengekregen. Triest dieptepunt is natuurlijk de vuurwerkbom in Beusichem. Het vuurwerkmeldpunt is nu gesloten. We gaan een rapport maken en willen dat aanbieden aan de burgemeester. De Partij voor de Dieren is voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten. Tradities zijn waardevol, maar het gaat te ver als mensen of dieren eronder lijden. In het belang ...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws