Motie “Bomen verdienen een toekomst”


gemeen­te­raads­ver­ga­dering 7 december 2021

10 december 2021

Er worden de laatste jaren wel erg veel bomen gekapt in onze gemeente. Bezorgde inwoners vragen aan ons (raadsleden) of dat allemaal zomaar kan, of wij daar niks tegen kunnen doen. En helaas is het antwoord dan Nee. Want wij gaan er als gemeente niet meer over.

Bomen zou je alleen moeten kappen als er een goede reden voor is zoals ziekte van de boom of een gevaar voor de omgeving.

Tot 2010 moest er een kapvergunning worden aangevraagd als iemand één of meerdere bomen wilde kappen. Die is toen afgeschaft en in plaats daarvan hebben we een bomenlijst. Op die lijst staan ongeveer 1000 bomen die we belangrijk vinden om te behouden. Bijna alle andere bomen die mogen zonder vergunning worden gekapt. En daar schrikken we regelmatig van als er weer eens tientallen of zelfs honderden bomen plat gaan. Mooie gezonde bomen die nog lang niet aan het einde van hun leven zijn.

Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan biodiversiteit en betere luchtkwaliteit.

Vooral oudere bomen leveren zuurstof, slaan C02 op, dempen geluid, bieden onderdak aan vogels, aan andere dieren en insecten, bieden beschutting aan vee bij zon of regen.

Bomen geven verkoeling in de zomer en houden warmte vast in de winter.

Bomen dragen bij aan een mooi en gevarieerd landschap.

Met een bomenplan kunnen we vastleggen in welke gebieden we bomen zoveel mogelijk willen behouden en op welke plaatsen we graag meer bomen zouden willen hebben. Ook de begroeiing onder de bomen die kunnen we daar in meenemen. Bij nieuwe aanplant is het wenselijk om alleen gebruik te maken van inheemse bomen, van oudsher gecultiveerde bomen en hoogstam fruitbomen. Ook kunnen we vastleggen dat bij nieuwe aanplant geen monocultuur wordt toegepast, maar juist diversiteit met voldoende oog voor verschillende groenlagen en onder begroeiing. En om dit allemaal in stand te houden bij nieuwe aanplant een toekomstbestendig onderhoudsplan maken en zorgen dat dit wordt uitgevoerd.

Bij het opnieuw invoeren van de kapvergunning gaat het er vooral om dat we invloed krijgen op grootschalige / bedrijfsmatige kap door instanties zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap, Waterschap Rivierenland, Rijkstwaterstaat, Provincie Gelderland en initiatieven van ondernemers en projectontwikkelaars.

Het is niet de bedoeling om inwoners onnodig op kosten te jagen. Met ontheffingen op grond van aantal bomen, leeftijd van de bomen of stamomvang kunnen we voorkomen dat straks overal vergunningen voor nodig zijn.

Daarom komen we samen met Mw van Dam en D66 met een motie hierover.Interessant voor jou

Algemene Beschouwingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer