PvdD Buren opent een meldpunt vuur­werk­overlast


21 december 2021

Partij voor de Dieren Buren wil dit jaar, door een meldpunt, laten zien hoeveel mensen zich storen aan en hinder ervaren van harde knallen, onveilige situaties en illegaal afgestoken vuurwerk. Door beter in kaart te brengen waar en wanneer de overlast plaatsvindt en door een overzicht te maken van alle incidenten die worden gemeld, hopen we meer inzicht te krijgen in de reikwijdte en aard van vuurwerkoverlast in Buren.

Inwoners van Buren kunnen bij overlast of hinder dit melden via de volgende link: https://www.meldpuntburen.nl