Vuur­werk­meldpunt gesloten


Dank voor jullie meldingen!

14 januari 2022

We hebben 80 meldingen binnengekregen. Triest dieptepunt is natuurlijk de vuurwerkbom in Beusichem.

Het vuurwerkmeldpunt is nu gesloten. We gaan een rapport maken en willen dat aanbieden aan de burgemeester.

De Partij voor de Dieren is voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten.

Tradities zijn waardevol, maar het gaat te ver als mensen of dieren eronder lijden. In het belang van dieren, natuur en milieu én onze eigen veiligheid willen we de traditie omvormen naar professionele vuurwerkshows.

De roep van de Partij voor de Dieren om een vuurwerkverbod vindt steeds meer weerklank. Ook artsen, burgemeesters, brandweer en politie pleiten al langer voor een verbod.