Vuur­werk­meldpunt gesloten


Dank voor jullie meldingen!

14 januari 2022

We hebben 80 meldingen binnengekregen. Triest dieptepunt is natuurlijk de vuurwerkbom in Beusichem.

Het vuurwerkmeldpunt is nu gesloten. We gaan een rapport maken en willen dat aanbieden aan de burgemeester.

De Partij voor de Dieren is voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten.

Tradities zijn waardevol, maar het gaat te ver als mensen of dieren eronder lijden. In het belang van dieren, natuur en milieu én onze eigen veiligheid willen we de traditie omvormen naar professionele vuurwerkshows.

De roep van de Partij voor de Dieren om een vuurwerkverbod vindt steeds meer weerklank. Ook artsen, burgemeesters, brandweer en politie pleiten al langer voor een verbod.

Gerelateerd nieuws

PvdD Buren opent een meldpunt vuurwerkoverlast

Partij voor de Dieren Buren wil dit jaar, door een meldpunt, laten zien hoeveel mensen zich storen aan en hinder ervaren van ...

Lees verder

Rapport PvdD meldingen vuurwerkoverlast Buren 2021-2022

20220211 Rapport meldpunt Vuurwerkoverlast 2021 2022 Buren 1Hier is het rapport van vuurwerkoverlast, gemaakt aan de hand van...

Lees verder