Waarom wil de gemeen­teraad van Buren niet thuis­werken?


Debat­bij­drage

19 mei 2020

Voorzitter. Ik wil hier helemaal niet zijn. Maar ik voel mij door u gedwongen omdat ik anders mijn rol als gekozen volksvertegenwoordiger niet kan uitoefenen.

Waarom zijn wij anders dan gewone burgers? Waarom kunnen wij niet thuiswerken? In de Corona crisis waarin we ons momenteel bevinden vind ik dat we als volksvertegenwoordigers het goede voorbeeld moeten geven. Wat wij aan burgers vragen dat moet ook voor ons gelden. We werken zoveel mogelijk thuis, evenementen en bijeenkomsten zijn verboden, bij trouwerijen en begrafenissen mag vrijwel niemand aanwezig zijn. Maar als gemeenteraad vinden wij het blijkbaar geen enkel probleem om met 20 tot 30 mensen bij elkaar te komen. Onbegrijpelijk en niet uit te leggen aan onze inwoners.

Door op deze manier te vergaderen moet ik een afweging maken tussen mijn rol als volksvertegenwoordiger en mijn eigen gezondheid en dat geldt voor al mijn collega raadsleden. Voorzitter, ik vind dat u dat niet van ons mag vragen. Maar u heeft het ook niet gevraagd, u heeft het zonder overleg besloten. U heeft nagelaten ieder van ons hierover te raadplegen en dat vind ik bijzonder kwalijk.

Voorzitter, ik kan niet voor mijn collega's spreken maar ik wil wel graag even iets zeggen over mijn persoonlijke afweging. Kiezen voor mijn gezondheid zou betekenen dat ik niet deel kan nemen aan de vergadering en dan gaat mijn stem verloren. En die stem is juist in Buren heel hard nodig want het is ook na 10 jaar in de raad nog steeds niet best gesteld met de belangen van dieren, natuur en milieu in Buren. Maar zoals u weet heb ik vorig jaar een aantal chemo kuren moeten ondergaan waardoor mijn weerstand sterk is afgenomen. En dat betekent dat ik lang heb getwijfeld of ik het risico wil lopen. Want voorzitter, deze fysieke bijeenkomst die is onnodig, er is inmiddels een speciale noodwet om ook digitaal besluiten te kunnen nemen. Ook zonder fysiek bij elkaar te komen kan de gemeenteraad blijven functioneren. Maar helaas, voorzitter, u heeft anders besloten.