Schrif­te­lijke vragen Ingensche Waarden


januari 2023

Indiendatum: 16 jan. 2023

Toelichting

De eigenaar/beheerder van de Ingensche Waarden heeft Dijkwacht Buren laten weten dat binnenkort in Den Haag overleg zal plaatsvinden met de ODR (namens de gemeente Buren), met het Ministerie van I en W, met Rijkswaterstaat en met de provincie Gelderland over de inrichting van het gebied de Ingensche Waarden waarbij als optie het ontwikkelen van een park met drijvende (recreatie?) woningen op de agenda staat.

Vragen

  • Bent u bekend met de (inhoud van) de brief van de Dijkwacht Buren aan de ODR van 12 januari over de Ingensche Waarden?
  • Deelt u hun bezorgdheid over de plannen die de (nieuwe) eigenaar van het gebied lijkt te hebben?
  • Bent u bekend met deze plannen, heeft hier overleg over plaatsgevonden met de gemeente Buren dan wel met de ODR?
  • Zo ja, bent u bereid de inhoud van dit overleg te delen met de gemeenteraad?
  • Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat dit gebied na jarenlange stort van verontreinigd baggerslib (en mogelijk andere rotzooi) nu eindelijk moet worden ingericht als natuurgebied conform de gemaakte afspraken met voorgaande eigenaren?
  • Is het mogelijk om het gebied daarna toe te voegen aan het aangrenzende Natura 2000 gebied Rijntakken? Bent u bereid deze optie met de huidige eigenaar te bespreken?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen modder op de weg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer