Schrif­te­lijke vragen modder op de weg


Indiendatum: 18 dec. 2022

Schriftelijke vragen Modder op de weg

Toelichting

Door het rooien van bomen op laanboompercelen komt veel modder op de weg. Om gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers te voorkomen moet de ondernemer melding hiervan maken bij de gemeente, waarschuwingsborden plaatsen en moet de weg door de ondernemer worden schoongemaakt.

Vragen

 • Hoeveel verplichte(!) meldingen ontvangt de gemeente jaarlijks van ondernemers die werkzaamheden verrichten waarbij modder op de weg komt?
 • Worden alle meldingen gecontroleerd op het plaatsen van de verplichtte waarschuwingsborden en het schoonmaken van de weg?
 • Komt het voor dat er wordt gewerkt zonder dat voorafgaand hieraan melding is gemaakt bij de gemeente?
 • Waar kunnen burgers melding maken van het ontbreken van de verplichte waarschuwingsborden en het niet schoonmaken van de weg?
 • Waarom wordt deze dit ‘meldpunt klachten’ niet (duidelijk) vermeld op de gemeentelijke website?
 • Hoeveel klachten ontvangt de gemeente over het ontbreken van waarschuwingsborden en niet schoongemaakte wegen?
 • Is het college het met de PvdD eens dat het aantal meldingen waarschijnlijk (veel) hoger zou zijn wanneer er over het ‘meldpunt klachten’ beter zou worden gecommuniceerd?
 • Hoe vaak is er in de laatste 5 jaar opgetreden tegen ondernemers die zich niet aan de regels houden?
 • Welke sanctie wordt er opgelegd bij het niet naleven van de regels?
 • Welke maatregelen worden er genomen tegen ondernemers die herhaaldelijk in de fout gaan en hoe vaak is dit in de laatste 5 jaar voorgekomen?
 • Is het college het met de PvdD eens dat er beter gehandhaafd moet worden zodat dit jaarlijks terugkerende probleem eindelijk effectief kan worden aangepakt?

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over Padelbanen

Lees verder

Schriftelijke vragen Ingensche Waarden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer