Partij voor de Dieren doet mee aan gemeen­te­raads­ver­kie­zingen in de gemeente Buren


17 oktober 2021

De Partij voor de Dieren doet op 16 maart 2022 voor de vierde keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Buren. Op 21 november zullen de leden van de partij op het congres de kandidatenlijsten vaststellen. Ook het concept verkiezingsprogramma wordt aan de leden voorgelegd op het congres en zal binnenkort worden gepubliceerd.

De kandidaten

De nummer 1 op de lijst voor Buren is Joop de Jonge. Joop was jaren actief in de dierenbescherming en is al sinds 2010 raadslid in de gemeente Buren. Met volharding en humor weet hij dieren, natuur en milieu op de agenda te krijgen en fungeert hij als aanjager van andere politieke partijen. Er is nog veel werk te verzetten om Buren dier-, natuur-, en milieuvriendelijk te maken. Zo is er bijvoorbeeld sprake van extreem dierenleed in de (mega) stallen, en holt de biodiversiteit achteruit door het veelvuldige gifgebruik in de fruitteelt en in de laanboomteelt.

De nummer 2 op de lijst is Zwanny Naber. Zij is Landelijk Vakbondsbestuurder FNV en burgerraadslid van de Partij voor de Dieren, actief in klimaat en Sociaal Domein. De nummer 3 is Liesbeth van Seumeren. Zij is sinds 2020 actief lid van de PvdD en heeft een achtergrond in ICT en onderwijskunde.

Dieren, natuur en milieu
In Buren staat de Partij voor de Dieren al 12 jaar voor haar planeetbrede visie waarbij de belangen van alle levende wezens worden meegenomen, net als in de Tweede Kamer en in alle Provinciale Statenfracties, waterschappen en gemeenteraden waar de partij vertegenwoordigd is.
De Partij voor de Dieren wil een duurzaam, groen, diervriendelijk en zorgzaam Buren. Zo wil de partij dat er in Buren een nota dierenwelzijn komt, een kapvergunning geïntroduceerd wordt, bermen en sloten ecologisch beheerd worden, Natura2000 gebied beheerd wordt zoals bedoeld (vogelbeschermingsgebied) en megavarkenshouderijen zoals de Knorhof geen kans meer hebben.

Kandidatenlijst

De gehele ontwerpkandidatenlijst voor de gemeente Buren ziet er als volgt uit:

  1. Joop de Jonge
  2. Zwanny Naber
  3. Liesbeth van Seumeren
  4. Erica Scherpenzeel
  5. Diana van Kruistum
  6. Pauline Tideman
  7. Ab Willemsen

Gerelateerd nieuws

Column raadspraat over toerisme in de Betuwe

Joop de Jonge schrijft in de 'Raadspraat'. Wat doen we in Buren aan toerisme? Wat voor toerisme willen we? Het behoud van de...

Lees verder

Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen

De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is op het congres van 21 november 2021 officieel vastgesteld. Mee...

Lees verder