Gemeente Buren laat gedumpt asbest gewoon liggen


18 september 2021

Hoe gaat de gemeente Buren om met meldingen over het dumpen van asbest in het buitengebied? Wat doet de gemeente Buren hiermee? Een melding op 3 september aan de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) en aan de gemeente lijkt niets uit te halen. Na bijna 2 weken ligt het asbest er nog!

De ODR lijkt niets te willen doen omdat zij blijkbaar van mening zijn dat de melding niet volledig is zonder adresgegevens van de melder. Zij laten in een reactie weten: ' Voor de formele afhandeling heeft de gemeente echter uw postadresgegevens nodig. Zou u die zo spoedig mogelijk willen toesturen? U kunt uw gegevens sturen naar; ingekomenpost@odrivierenland.nl Indien u niet binnen 2 weken reageert, gaan wij er van uit dat u geen prijs stelt op verdere behandeling van uw bericht.'

Wat een onzin! Wat een bureaucratisch geneuzel van de ODR. Het gaat er toch om dat duidelijk is waar het asbest ligt? Ga kijken en opruimen die rotzooi. En probeer te achterhalen wie dat daar heeft gedumpt.
En de gemeente? Die komen niet verder dan een ontvangstbevestiging, daarna blijft het stil.

Heel bedroevend en niet uit te leggen aan onze inwoners.