Vreug­devuur Maurik


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 4 jan. 2019

1. Kent u de problemen (vonkenregen) die het vreugdevuur in Scheveningen heeft aangericht: gevaar voor omstanders, schade aan huizen en auto's, enz.?

2. Is er voor het vreugdevuur vuur in Maurik een stookontheffing aangevraagd en verleend? Zie https://www.buren.nl/onderwerp... Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom is er niet handhavend opgetreden?

3. Als er geen stookontheffing is verleend, kunt u dan aangeven welke afspraken er zijn tussen de gemeente Buren en de bouwers van het vuur in Maurik om te zorgen dat het hier niet zo uit de hand kan lopen zoals in Scheveningen is gebeurd?

4. Op welke wijze wordt er toezicht gehouden op het nakomen van de gemaakte afspraken?

5. Hoe is het mogelijk dat er niet alleen schoon hout en kerstbomen zijn verbrand maar ook bouw- en sloopafval, meubilair en zelfs een oude boot? Waarom is hier niet ingegrepen?

6. Zijn er n.a.v. deze brand of eerdere branden klachten ingediend en hoe zijn deze afgehandeld?

7. Hoe staat het college tegenover dit vreugdevuur? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat een dergelijke milieuvervuiling niet meer past in deze tijd en dat we na moeten gaan denken over andere manieren om oud en nieuw te vieren?

Toelichting: Al jaren wordt er eind december op de Rijnbandijk in Maurik een grote brandstapel gebouwd welke oudejaarsnacht in de brand wordt gestoken. Dit lijkt uit de hand te lopen en de Partij voor de Dieren vraagt zich af of dit nog langer zo door kan gaan.