Vogel­opvang Eck en Wiel


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 3 dec. 2018

 1. Kent u het bericht “Opvang koestert dierenarts die gratis röntgenfoto's maakt” in de Gelderlander van 30 november 2018?
 2. Kunt u aangeven of het klopt dat de gemeente Buren als reactie op een aanvraag om financiële ondersteuning door het vogelasiel heeft geantwoord dat de gemeente geen financiële ondersteuning geeft omdat “de natuur zijn eigen regels heeft”?
  1. Zo ja, kunt u aangeven wat er natuurlijk is aan vogels die verstrikt raken in vissersdraad of vogels die vissershaken inslikken of vogels die besmeurd raken met olie of vogels die worden aangereden door auto's of vogels die worden aangeschoten door jagers?
  2. Zo nee, kunt u dan aangeven wat de reactie van de gemeente Buren wel is geweest?
 3. Hoe staat het huidige college tegenover deze materie? Bent u (net als het vorige college) van mening dat de gewonde dieren zich zelf maar moeten redden? Of deelt u de mening van de PvdD dat veel dieren slachtoffer worden van menselijk handelen en daarom onze hulp verdienen?

Toelichting: Vogelopvang 'onder de regenboog' in Eck en Wiel is enkele jaren geleden gestopt met het opvangen van vogels omdat de inkomsten door kledinginzameling (in samenwerking met stichting Dierenlot) wegvielen. De Avri (Afvalverwijdering Rivierenland) is van mening dat ze hiervoor een vergunning moeten hebben en wil deze niet verlenen. De gemeente Buren, mede eigenaar van de AVRI, kan of wil hier niets aan doen en lijkt ook niet bereid de opvang op een andere manier (financieel) te helpen.

Indiendatum: 3 dec. 2018
Antwoorddatum: 11 dec. 2018

 1. Wij hebben het bericht gelezen.
 2. Dat klopt niet.
  1. N.v.t.
  2. De Vogelopvang heeft niet om financiële ondersteuning (subsidie) gevraagd. Mocht de Vogelopvang wel om subsidie hebben gevraagd, dan hadden wij geantwoord dat de gemeenteraad in 2010 heeft besloten om verenigingen en particuliere initiatieven, hoe sympathiek ook, niet langer financieel te ondersteunen.
 3. Het college is niet van mening dat gewonde dieren in nood zichzelf moeten redden. De zorgplicht voor deze dieren volgt uit de Wet natuurbescherming en geldt voor een ieder. Op 31 oktober 2018 heeft het college het contract met de Stichting Dierenhulp/Dierenambulance Tiel aangepast. De gemeente betaalt nu een deel van de zorg voor dieren uit de natuur die in nood zijn. Voor deze dieren dragen we allemaal verantwoordelijkheid. Zie hiervoor het raadsjournaal van 15 november 2018 en de Gelderlander van 16 november 2018.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Levende dieren op markten

Lees verder

Vreugdevuur Maurik

Lees verder

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer