Glasvezel


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 19 mrt. 2019

1. Is het u bekend dat er gemeenten zijn waar wel alle huizen worden aangesloten, ook degenen die niet direct een abonnement afsluiten, zodat nieuwe bewoners later tegen een normaal tarief makkelijk kunnen worden aangesloten?

2. Bent u het eens met de Partij voor de Dieren dat goed (en snel) internet steeds meer een soort nutsvoorziening lijkt te worden, bijvoorbeeld voor toekomstige ontwikkelingen zoals een vorm van 'zorg op afstand'?

3. Hoe denkt u te gaan voldoen aan het voornemen van het kabinet dat alle Nederlanders in 2023 over snel vast breedbandinternet (minimaal 100 Megabit per seconde) zouden moeten beschikken?

4. Bent u bereid de mogelijkheden te onderzoeken om alle huizen in het buitengebied aan te laten sluiten, ook degenen die zich (nog) niet hebben ingeschreven, en de raad hierover voor de eerstvolgende raadsvergadering (16 april) te informeren?

Toelichting: Het benodigde aantal inschrijvingen voor glasvezel in het buitengebied (50 %) is inmiddels gehaald zodat 'de digitale stad' tot aanleg over zal gaan. Niet alle huidige bewoners hebben zich echter ingeschreven. Dat betekent dat toekomstige bewoners van niet aangesloten panden daardoor met hoge aansluitkosten te maken zullen krijgen.

ing