Probleem­boeren


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 7 aug. 2019

1. Kent u het bericht ‘kreupele koeien, aangekoekte mest en beschimmeld voer: op inspectie bij een probleemboer’ van het TV programma EenVandaag van 6 augustus?

2. Kunt u aangeven of de boer in de gemeente Buren waar al eens tientallen dode dieren zijn weggehaald (adres Provinciale weg 50 in Ingen) één van de omschreven risicobedrijven is die in beeld zijn bij de NVWA?

3. Is het u bekend hoeveel van de 300 probleemboeren in de gemeente Buren wonen?

Zo ja, hoeveel zijn dit en wie?

Zo nee, kunt u deze informatie opvragen bij de NVWA of anderszins?

4. Bent u het met de PvdD eens dat deze informatie nuttig is om te hebben, zowel om onnodig dierenleed te voorkomen als ook om de betreffende boeren te kunnen helpen?

Toelichting: Uit diverse media berichten blijkt dat er voor zover bekend minimaal 300 probleemboeren in Nederland zijn waar ondanks herhaaldelijke controles door de NVWA veel mis is met het dierenwelzijn.