Verplichte e-screening voor wapen­be­zitters


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 24 okt. 2019

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Wat is uw mening over het feit dat er tot nu toe voor mensen die over dodelijke wapens beschikken, zoals jagers, geen psychologische test vereist was, terwijl bijvoorbeeld mensen die in de beveiliging werken, iedere drie jaar gescreend worden?
  2. Volgens de kaartjes die in onderstaande link zijn te vinden, bevonden zich in de gemeente Buren in 2018 bij elkaar opgeteld 681 wapens (231 schietsportwapens en 450 jachtwapens).[1] Was u op de hoogte van deze cijfers?
  3. Sinds de gebeurtenissen in Alphen aan de Rijn schijnt de politie minder makkelijk te zijn met het verstrekken van wapenvergunningen en ook huisbezoeken af te leggen. Gebeurt dat laatste ook in onze gemeente? Wordt er wel eens een vergunning geweigerd of ingetrokken? Kunt u aangeven hoeveel vergunningen er in de afgelopen drie jaar zijn verleend en ingetrokken? In hoeverre staat legaal en illegaal wapenbezit op de agenda van de politie?
  4. Sinds 1 oktober zijn al 25 mensen niet door de test gekomen. De test lijkt nu echter van de baan te zijn, althans, voor mensen die nu al een jachtakte hebben. Het is niet ondenkbaar dat er nog vele vergunningen zouden worden ingetrokken. Dat realiseert de Jagersvereniging zich blijkbaar ook, vandaar hun verwoede pogingen de test tegen te houden, met onder andere een kort geding tegen minister Grapperhaus. [2] Hoe oordeelt u over het feit dat er in onze gemeente 681 wapendragers zijn, waarvan een deel wellicht niet door zo’n psychologische test zou komen?
  5. Bent u bereid uw steun uit te spreken voor het beleid van de heer Grapperhaus en aan te dringen op het verplicht afnemen van deze test voor iedereen die een wapen bezit of wil gaan bezitten, in het belang van de openbare orde en veiligheid?
  6. Hoe oordeelt u over het feit dat de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging haar leden adviseert om geen gehoor te geven aan de oproep van de overheid om zich psychologisch te laten testen?

Toelichting:

De Tweede Kamer heeft in 2017 besloten dat er een gedragstest ingevoerd zou moeten worden, als reactie op de schietpartij in Alphen aan den Rijn in 2011, waarbij Tristan van der Vlis zes willekeurige mensen doodschoot in een winkelcentrum. Van der Vlis had psychische problemen, maar wel een wapenvergunning, die hij volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid nooit had moeten krijgen. Naar aanleiding hiervan is de e-screener ontwikkeld, een psychologische test waar iedereen die nu een wapen in huis heeft (en dus verlof op het verbod op verboden wapenbezit) aan mee moet doen en die ertoe kan leiden dat een vergunning wordt ingetrokken. [3]

Om te mogen jagen moeten jagers een cursus volgen en een eigen jachtgebied hebben. Om met dodelijke wapens rond te mogen lopen en deze te gebruiken om dieren te doden of te verwonden, was tot nu toe géén psychologische test noodzakelijk. Daar leek nu verandering in te komen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt dat de e-screener uitvoerig is getest en dat de vragen zijn gebaseerd op "wetenschappelijk onderzoek en de expertise van psychologen". Volgens het ministerie is de e-screener ontwikkeld door het Trimbos Instituut, TNO en Ipsos.

De eerste groep die gescreend zou worden, bestaat uit vergunninghouders ouder dan 60 jaar of jonger dan 25. Reeds 25 mensen bleken tot nu toe niet door de test heen te komen. Naar aanleiding hiervan adviseert de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging aan alle jagers die worden opgeroepen, niet naar de test te gaan en te wachten op nieuwe regelgeving. Op hun site wordt gesteld dat jachtaktehouders voorlopig niet door de politie worden opgeroepen en dat ze daar mondeling bevestiging van hebben gekregen. [4]

--------

[1] https://www.justis.nl/nieuws/2019/veranderingen-bij-de-aanvraag-van-een-wapenvergunning.aspx
[2] https://www.jagersvereniging.nl/update-e-screener-22-10-uitnodiging-voor-invullen-e-screener-voorlopig-niet-meer-verstuurd/
[3] https://www.destentor.nl/zwolle/jagers-en-sportschutters-met-wapen-in-huis-zitten-in-een-glazen-kooi~a0cd76bd
[4] https://nos.nl/artikel/2307103-jagers-vechten-invoering-e-screener-gedragstest-aan.html

Interessant voor jou

Probleemboeren

Lees verder

Stralingsrisico's van 5G

Lees verder

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer