Circus Maurik


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 23 aug. 2016

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college bekend met het feit dat circussen met wilde dieren sinds 15 september 2015 zijn verboden?

2. Is het u bekend dat het circus, in strijd met het verbod op wilde dieren in het circus, een olifant mee laat reizen?

3. Is de ontheffing die hiervoor is afgegeven u bekend?

4. Kent u de berichten uit andere plaatsen waar het circus onlangs is geweest over het niet naleven van de voorwaarden van de ontheffing?

5. Kunt u garanderen dat de voorwaarden van de ontheffing in ieder geval tijdens het verblijf in de gemeente Buren worden nageleefd?
– Zo ja, hoe is de handhaving geregeld?
– Zo nee, hoe kunt u verantwoorden dat u niet ingrijpt ondanks het feit dat de kans op overtreding van de ontheffing bijzonder groot is?

Toelichting: Bij een circus in Maurik zal een olifant aanwezig zijn. Dit ondanks het feit dat een circus met wilde dieren sinds 15 september 2015 is verboden. De hiervoor afgegeven ontheffing roept de nodige vragen op.

Indiendatum: 23 aug. 2016
Antwoorddatum: 30 aug. 2016

De beantwoording van het college/de burgemeester:

1. Ja, hiervan zijn wij op de hoogte.

2. Ja, hiervan zijn wij op de hoogte.

3. Ja, hierover is voor de evenementenvergunningverlening contact geweest met de organisator.

4. Nee, daarover is ons niets bekend.

5. Nee, het college, noch de burgemeester is bevoegd om toe te zien of te handhaven op het besluit verbod wilde dieren in circussen of op de door het Ministerie van Economische Zaken verleende ontheffing. Deze bevoegdheid ligt bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.