Circus Maurik (vervolg)


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 4 okt. 2016

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Kent u het bericht 'met de schakelklas naar het circus' uit het lokale Magazine Maurik Rond van oktober 2016?

2. Vindt u het wenselijk dat kinderen door een bezoek aan dit circus de indruk krijgen dat het normaal is dat (wilde) dieren in gevangenschap worden gehouden om mensen te vermaken? Zo ja, kunt u uitleggen waarom? Zo nee, wat kunt u doen om herhaling te voorkomen?

3. Hoe beoordeelt u de kennelijke overtreding van het circus door de olifant in te zetten als publiekstrekker voor de kinderen terwijl dit sinds 15 september 2015 is verboden?

4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de gemeente hier heeft gefaald in haar handhavende taak, al dan niet in samenwerking met andere instanties? (zie ook de vragen van augustus).

Toelichting: Kinderen van groep 3 - 5 hebben samen met de schakelklas (met daarin kinderen van vluchtelingen) van basisschool de Boogerd uit Maurik een bezoek gebracht aan een circus in Maurik. De Partij voor de Dieren heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Deze vragen zijn een vervolg hierop.

Indiendatum: 4 okt. 2016
Antwoorddatum: 19 okt. 2016

De beantwoording van het college/de burgemeester:

1. Ja, dit bericht is bekend.

2. Er is een vergunning verleend voor het circus. Het is aan de school zelf te bepalen of ze bij het circus op bezoek gaan.

3. Het college, noch de burgemeester is bevoegd om toe te zien op of te handhaven tegen het besluit verbod wilde dieren in circussen op de door het Ministerie van Economische Zaken verleende ontheffing. Deze bevoegdheid ligt bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

4. De gemeente heeft hierin geen handhavende taak. Zie ook 3.