Evene­men­ten­ver­gunning circus Solero


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: aug. 2011

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Klopt het dat de legeskosten van € 750 voor de evenementenvergunning van circus Solero (welke op 5 / 6 / 7 augustus 2011 naar Erichem zou komen) nog niet zijn betaald?

2. Kan het college garanderen er alles aan te zullen doen om te zorgen dat deze kosten alsnog worden betaald door het circus zodat niet de inwoners van de gemeente Buren opdraaien voor de door de gemeentelijke organisatie gemaakte kosten?

3. Mocht het niet lukken om de legeskosten alsnog te innen, is het college dan bereid om andere gemeenten hierover te informeren zodat zij kunnen overwegen om dit circus op grond hiervan een vergunning te weigeren?

4. Hoe vaak komt het voor dat van een aangevraagde en verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt en in hoeveel van de gevallen worden dan de legeskosten niet betaald?

5. Deelt het college de mening van de PvdD dat het circusleven ver af staat van het natuurlijke leven van dieren omdat de dieren in een circus worden gereduceerd tot objecten van vermaak? Bent u het eens met de PvdD dat de aanblik van wilde dieren die gedwongen worden om kunstjes te doen om mensen te vermaken niet meer van deze tijd is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u (net als Groningen, Eindhoven, Amsterdam en Heemskerk) bereid circussen met wilde dieren op grond hiervan te verbieden?

Toelichting: Circus Solero zou op 5 / 6 / 7 augustus naar Erichem komen om daar een aantal optredens te verzorgen. Hiervoor is door de gemeente Buren een vergunning verleend. Het circus is echter niet op komen dagen en heeft voor zover thans bekend ook de legeskosten niet betaald.


Indiendatum: aug. 2011
Antwoorddatum: 4 aug. 2011