Vogel­griep en volks­ge­zondheid


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 12 okt. 2014

 1. Hoeveel pluimveehouderijen zijn er in de gemeente Buren en om hoeveel en welke dieren gaat het?
 2. Hoe heeft het college zich voorbereid op een eventuele uitbraak van vogelgriep in onze gemeente en/of in een straal van 10 km?
 3. Wat doet het college eraan om de intensiviteit van de pluimveehouderijen in Buren te verkleinen en zo de risico’s te beperken?
 4. Wat doet het college eraan om de volksgezondheid van onze inwoners te beschermen als het gaat om de uitbraak van besmettelijke dierziekten?
 5. Wat doet het college eraan om het dierenwelzijn van pluimvee in onze gemeente te verbeteren en zo de risico’s te verkleinen?
 6. Wat zou de gemeente verder kunnen doen om het dierenwelzijn van pluimvee in onze gemeente te verbeteren, de kans op de uitbraak van besmettelijke dierziekten te verkleinen en de volksgezondheid van onze inwoners beter te beschermen als het de uitbraak van besmettelijke dierziekten betreft?
 7. Is het college bereid om de extra maatregelen bij het antwoord op vraag 6 ook te nemen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:
Op verschillende plaatsen in het land is vogelgriep uitgebroken. Op 30 november 2014 werd de vogelgriep bij een vijfde bedrijf geconstateerd in 2 weken tijd. Inmiddels zijn er al 270.000 eenden en kippen vergast. Dit gebeurt vanwege het mutatierisico waardoor het griepvirus voor mensen gevaarlijk wordt. Dit risico is zo groot omdat er teveel dieren op een klein oppervlakte gehouden worden, die weinig weerstand hebben en wel intensief contact hebben met mensen. Prof. Rob Goldbach van de leerstoelgroep Virologie (WUR) stelt het volgende: “Anders dan wilde
dieren, die voortdurend blootstaan aan virussen zonder dat ze dreigen uit te sterven, leggen dieren in de intensieve veehouderij massaal het loodje als er weer een pathogeen aandient. Misschien moeten ze meer in contact komen met de natuur, zodat hun immuunsysteem meer prikkels krijgt om zich te ontwikkelen. Misschien moeten we gewoon af van het systeem van onze intensieve veehouderij.” En veterinaire epidemioloog prof. Mart de Jong stelt: “Het contact tussen bedrijven is zo intensief, de dichtheid van kippen zo hoog, dat als het virus hier op een bedrijf opduikt de hele vallei is afgeschreven. Dat is het gevolg van de hoge dichtheden in de sector.” Ds Paul Blom uit Barneveld stelt in een column dat er sinds de vorige uitbraak van vogelgriep bitter weinig is veranderd. Volgens hem komt dit door de verstoorde verhouding tussen mens en dier. “Koeien en kippen moeten topsportprestaties leveren om economisch rendabel te zijn. Als ze het niet doen draaien banken de geldkraan dicht en gaan agrarische bedrijven failliet. In dit scenario doet een griepvirus meteen de stoppen doorslaan.” Onze fractie maakt zich hier ernstige zorgen over.

Indiendatum: 12 okt. 2014
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

1) Er zijn vijf pluimveehouderijen in onze gemeente:

 • Burensedijk 5a, Kerk-vezaath --> 50.000 vleeskuikens
 • Rijnbandijk 1, Eck en Wiel --> 40.000 legkippen
 • Provincialeweg 3, Lienden --> 40.000 legkippen
 • Hogeweg 9, Lienden --> 117.000 vleeskuikens
 • Beusichemse Broeksteeg --> 30.000 legkippen

2) De gemeente heeft een rampenplan voor het geval zich calamiteiten voordoen. Die beperken zich niet tot de uitbraak van dierziekten, maar zijn inzetbaar bij een breed scala van calamiteiten (denk aan de gevonden WO II-bom bij Ingen in 2012, of een eventueel incident op de Betuweroute). Mocht de vogelgriep in Buren uitbreken, dan trekken we primair samen met de GGD op in de bestrijding ervan.

3) Voor het college is landelijke wet- en regelgeving leidend. (Landelijke) inspectiediensten zorgen ervoor dat pluimveebedrijven in Buren zich daaraan houden.

4) Het college houdt zich aan landelijke wet- en regelgeving. Wanneer zich een uitbraak voordoet trekken we samen op met de (landelijke) inspectiediensten.

5) De gemeenteraad stelt de kaders. Uw raad koos ervoor geen dierwelzijnsnota vast te stellen. Het college houdt zich dus aan landelijke wet- en regelgeving.

6) Het college ziet geen mogelijkheden omdat de sector sterk gebonden is aan landelijke regelgeving.

7) N.v.t.