Vogel­opvang en vervoers­verbod


Indiendatum: jan. 2017

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Klopt het dat in een gedeelte van de gemeente Buren het vervoersverbod voor gevogelte nog steeds van kracht is?

2. Klopt het dat dierenartsenpraktijk ‘de Lingehoeve’ in het gebied ligt waar het vervoersverbod van kracht is?

3. Klopt het dat mensen die de gemeente bellen over een gevonden vogel wordt gevraagd het dier naar dierenartsenpraktijk ‘de Lingehoeve’ te brengen ondanks het geldende vervoersverbod? Zo ja, hoe kunt u verantwoorden dat mensen wordt gevraagd de wet te overtreden?

4. Kunt u aangeven welke afspraken u over de opvang heeft gemaakt met dierenartsenpraktijk ‘de Lingehoeve’?

5. Indien u geen afspraken heeft gemaakt met dierenartsenpraktijk ‘de Lingehoeve’ kunt u dan aangeven welke maatregelen u heeft genomen om een adequate opvang voor gevonden vogels te realiseren?

6. Mocht u niets hebben geregeld, kunt u dan aangeven hoe u denkt te voldoen aan de wettelijke plicht om gevonden huisdieren (waaronder ook vogels) twee weken te ‘bewaren’ zodat de rechtmatige eigenaar deze ‘gevonden voorwerpen’ op kan halen?

Toelichting: Mede door de lakse houding van de gemeente Buren is de vogelopvang ‘onder de regenboog’ in Eck en Wiel sinds 1 januari gesloten. De gemeente lijkt burgers te adviseren om gevonden vogels naar dierenartsenpraktijk ‘de Lingehoeve’ te brengen ondanks een vervoersverbod t.g.v. de uitbraak van vogelgriep in Boven Leeuwen.

Joop de Jonge, Partij voor de Dieren