Vogel­griep


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 23 dec. 2016

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. In een nieuwsbericht op de website van de gemeente Buren spreekt de burgemeester van “bijzonder slecht nieuws voor de betreffende bedrijven. We leven met hen mee.” Waarom lijkt alleen het (financiële) leed van de bedrijven u te interesseren? Waarom is er totaal geen aandacht voor het leed (en de zinloze dood) van de dieren?

2. Bent u, net als de PvdD, van mening dat het preventief ruimen (doden) van gezonde dieren onaanvaardbaar is? Zo ja, wat gaat u ondernemen om te voorkomen dat dit in de gemeente Buren gaat gebeuren? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u het met de PvdD eens dat de manier waarop de dieren worden gehouden, veel te veel dieren bij elkaar, opgesloten in een veel te kleine ruimte, een belangrijke oorzaak is van de uitbraak van vogelgriep?

4. Acht u het zinvol om (indien nodig met ondersteuning van de politie) ook hobbydieren te doden indien deze zich in de nabijheid van een pluimveehouder bevinden waar vogelgriep is geconstateerd? Zo ja, kunt (en wilt) u dit uitleggen aan de betreffende hobbydierhouder? Zo nee, wat gaat u doen om dit te voorkomen?

5. Bent u, net als de PvdD, van mening dat preventie beter is dan wachten op een (volgende) uitbraak? Zo ja, wat kunt (en wilt) u doen om bijvoorbeeld vaccinatie verplicht te stellen?

6. Wat heeft u geleerd van de uitbraak in 2003? Gaat u net als toen klakkeloos meewerken aan het zinloze ruimingsbeleid van de landelijke overheid? Of gaat u zoeken naar mogelijkheden om het falende landelijke beleid bij te sturen?

7. Bent u bereid om via de VNG bij de landelijke overheid te pleiten voor een beter beleid bij deze en bij een volgende uitbraak van een besmettelijke dierziekte?

Toelichting: De vogelgriep staat aan de grenzen van de gemeente Buren. In Boven Leeuwen zijn als gevolg daarvan in de afgelopen week al bijna 300.000 kippen vergast waarvan het overgrote deel zeer waarschijnlijk kerngezonde dieren.

Indiendatum: 23 dec. 2016
Antwoorddatum: 11 jan. 2017

De beantwoording van het college/de burgemeester:

1. De uitgebroken vogelgriep is een drama voor alle betrokkenen. De ondernemers die het overkomt, hebben hiervan niet slechts financiële schade maar ook emotioneel is het voor boeren zwaar om zijn kippen te laten ruimen. Het is niet zo dat alleen het leed van de bedrijven het college interesseert.

2. Landelijk zijn de regels vastgesteld hoe er wordt gehandeld als er een geval van vogelgriep is ontdekt. Deze landelijke wet- en regelgeving is leidend voor het college. In de landelijke regelgeving is geen bevoegdheid voor het college weggelegd.

3. Ook hiervoor gelden landelijk richtlijnen. Landelijke inspectiediensten controleren pluimveebedrijven en zorgen dat pluimveehouders zich aan de regels houden.

4. In de landelijke wet- en regelgeving is ook opgenomen hoe moet worden omgegaan met hobbydieren als een uitbraak van het vogelgriepvirus is vastgesteld. De dierenwelzijnscommissie houdt toezicht op de genomen maatregelen.

5. Volgens de rijksoverheid is het niet mogelijk om te vaccineren tegen het H5N8-virus.

6. Zie de eerdere antwoorden over de rol van de gemeente bij dergelijke gebeurtenissen.

7. Wet- en regelgeving komt tot stand in de Tweede Kamer. Daar vinden de politieke afwegingen plaats.