Roof­vo­gelshow in Buren


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: mrt. 2016

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Wat is het gemeentelijke beleid ten aanzien van roofvogelshows? Welke vergunningen zijn hiervoor nodig?

2. Acht het college dit soort shows, waar dieren ter vermaak worden gebruikt, wenselijk? Zo ja, kan het college dit uitleggen?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een dergelijke show, waar dieren worden ingezet ter vermaak, in feite een circus is?

4. Is het college bekend met het feit dat circussen met wilde dieren sinds 15 september 2015 zijn verboden?

5. Is voor bovengenoemde roofvogelshow een vergunning afgegeven? Zo ja, onder welke voorwaarden?

6. Indien de vergunning voor de roofvogelshow niet is verleend, kan het college uitleggen hoe het kan dat de burgemeester bij dit evenement aanwezig was (en dit evenement zelfs heeft geopend), terwijl de vergunning niet in orde was?

7. Hoeveel vergunningsaanvragen voor een roofvogelshow of andere dierenshow of andere evenementen met dieren zijn in de afgelopen tien jaar gedaan en hoeveel daarvan zijn verleend dan wel geweigerd?

8. Als er een vergunning wordt verleend voor een evenement met dieren in de gemeente Buren, wordt er dan vanuit de gemeente (of andere bevoegde instantie) gehandhaafd op de naleving van de vergunningsvoorwaarden en gecontroleerd of de vereisten met betrekking tot dierenwelzijn worden gehandhaafd? Zo ja, zijn daar de afgelopen 10 jaar overtredingen van gesignaleerd? Zo neen, waarom wordt er niet gehandhaafd?

Toelichting:
Tijdens een evenement in het plaatsje Buren vond op 26 maart een roofvogelshow plaats. Een circus met wilde dieren is echter sinds 15 september 2015 verboden, deze show roept derhalve de nodige vragen op.

Naam en ondertekening: Joop de Jonge, Partij voor de Dieren