Kapver­gunning en Bomen­lijst


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 1 apr. 2020

1. Sinds wanneer wordt er gewerkt met de lijst met waardevolle bomen (bomenlijst) en hoe vaak wordt deze bomenlijst bijgewerkt? (De meest actuele bomenlijst op de website van de gemeente dateert van 16 augustus 2016).

2. Welke criteria gelden er voor het toevoegen of verwijderen van bomen van de lijst?

3. Hoeveel kapvergunningen worden er jaarlijks aangevraagd voor bomen die op deze lijst staan en hoe vaak worden deze toegewezen dan wel afgewezen? Graag een overzicht per jaar.

4. Wat zijn de criteria om toestemming te verlenen om een waardevolle (beschermde) boom die op de bomenlijst staat toch te mogen kappen?

5. Hoe is handhaving van het kapverbod voor deze bomen geregeld? Wordt er bijvoorbeeld periodiek gecontroleerd of de bomen op de bomenlijst niet zonder vergunning toch zijn gekapt?

6. Hoeveel illegale kap is er bij de gemeente bekend sinds de bomenlijst is ingevoerd en welke actie is hier op ondernomen?

Toelichting: De gemeente Buren heeft enige jaren geleden de reguliere kapvergunning afgeschaft en vervangen door een lijst met waardevolle bomen, de zogenaamde bomenlijst. Voor bomen die op deze lijst staan is nog wel een kapvergunning (omgevingsvergunning) nodig om de boom te mogen kappen, voor de meeste andere bomen niet meer.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Herbouw Knorhof

Lees verder

Herbouw Knorhof (vervolg)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer