Dier­on­vrien­de­lijke afval­bakken


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 8 mrt. 2020

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Kent u het bericht “Een afvalbak die ook ratten en wespen vangt” uit de Gelderlander van 21 februari 2018?

2. Is de gemeente Buren hierbij betrokken of doet de Avri dit volledig op eigen initiatief?

3. Is het u bekend dat insecten in zijn algemeenheid (en bijen in het bijzonder) nuttige dieren zijn die noodzakelijk zijn voor de productie van bijvoorbeeld het Betuwse fruit?

4. Is het bij u bekend wat de reden is om met deze insectenval wespen te willen vangen?

5. Klopt het dat er momenteel nauwelijks overlast bestaat van ratten in Buren zoals een woordvoerder van de gemeente aangeeft in het artikel in de Gelderlander?

6. Kunt u de Partij voor de Dieren verzekeren dat deze afvalbakken niet zullen worden geplaatst in de gemeente Buren en bent u bereid de Avri op te dragen de reeds geplaatste bak zo snel mogelijk te verwijderen?

Toelichting: In Buren is door de Avri bij wijze van proef een afvalbak geplaatst die speciale ruimtes heeft om ratten en wespen te vangen en te doden. (bron: De Gelderlander)

Indiendatum: 8 mrt. 2020
Antwoorddatum: 1 mei 2018

De beantwoording van het college/de burgemeester:

1. De publicatie kennen we.

2. Als uitvoerende partij heeft de Avri deze proef opgezet om rattenoverlast te voorkomen. Binnen de gemeente zijn in 2017 door bewoners 57 meldingen ingediend over ratten waarvan 14 uit de kern Buren. Vanuit de gracht gaan de ratten op zoek naar voedsel. Vooral in de zomer ontvangen we meldingen van rattenoverlast. Afgesproken is om geen chemische middelen binnen de gemeente Buren te gebruiken. De Avri past nu een oud middel (klemmen) toe in een nieuwe verpakking om deze overlast te beperken.

3. Het is bekend dat bijen nuttige dieren zijn en een belangrijke rol vervullen bij het bestuiven van fruit.

4. We wensen de wespenoverlast te verminderen. In een afvalbak worden veel etensresten achtergelaten waar wespen op afkomen. Door de aanwezige wespen maken bezoekers minder gebruik van de afvalbak en is de kans groter dat het afval naast de afvalbak komt te liggen. Er is overigens sprake van een wespenvanger. De ervaring leert dat er weinig of geen bijen worden gevangen.

5. Op dit moment is er weinig overlast door ratten. In de zomerperiode is de kans hierop groter.

6. Het betreft een proefopstelling. Op basis van monitoring beoordelen we of de proef geslaagd is. Daar kunnen we niet op vooruitlopen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Mestverwerker Orgamebo

Lees verder

Levende dieren op markten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer