Verkie­zings­pro­gramma 2018


19 februari 2018

Het verkiezingsprogramma 2018 van de Partij voor de Dieren fractie Buren is beschikbaar!

Plan B voor Buren

De partij voor de Dieren is de enige politieke partij in Buren die de belangen van alle leven-de wezens, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid. Verbeter de wereld, begin in Buren. Plan B. Omdat er geen planeet B is.

De gemeente heeft als taak een aangename samenleving mogelijk te maken voor mens én dier. Toch zijn in de afgelopen jaren een hoop belangrijke zaken blijven liggen. Ons landschap wordt meer en meer gedomineerd door lege weilanden, volle megastallen en enorme fruitloodsen. Het welzijn van mens en dier wordt aangetast door intensieve landbouw, veehouderijen en gifgebruik in de fruitteelt en laanboomteelt. Megastallen, zoals de onlangs afgebrande Knorhof, tasten de gezondheid van mensen aan en veroorzaken veel dierenleed.

De versnelde overstap naar schone energie komt nauwelijks van de grond, terwijl klimaatverandering onbeheersbaar dreigt te worden. Een leefbaar Buren vraagt om drastisch andere keuzes. Vervang veehouderij door biologische akkerbouw. Geef insecten de ruimte en laat de biodiversiteit zich herstellen. Investeer in groene energie. Verbied vuurwerk en carbidschieten. Stop het gebruik van dieren voor voedsel, kleding en vermaak, zoals de paardenmarkt in Beusichem, circussen met dieren en vissen als hobby.

Een leefbare gemeente is kostbaar, ook om te kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. Dit vraagt, zoals gezegd, om drastisch andere keuzes. Om een Plan B. Dicht bij huis. Dat kan door te werken aan schone lucht en schoon water en door bij te dragen aan oplossingen voor de wereldwijde klimaatontwrichting die ook Buren direct raakt. Wanneer we onze gebouwen benutten om energie op te wekken in plaats van energie te verspillen, maakt dat een wereld van verschil. Wanneer we het gebruik van dieren voor voedsel, kleding en vermaak terugdringen, krijgen we een gemeente waarin niet alleen de belangen van de mens centraal staan, maar die van álle levende wezens. Buren wordt een toonbeeld van duurzame keuzes. Als jíj dat wilt.

Je hebt Plan B voor Buren nu voor je. Een programma zonder vage beloftes die op de lange baan worden geschoven maar een programma met haalbare idealen. Een programma voor een gemeente waarin het prettig leven is voor mens en dier, een gemeente die haar verantwoordelijkheden niet doorschuift naar andere overheden of komende generaties. Wij zijn ervan overtuigd dat het kan. En wij gaan daarvoor ons uiterste best doen.

Buren, hou vast aan je idealen!

Joop de Jonge
Partij voor de Dieren Buren

Gerelateerd nieuws

Mestverwerker zonder juiste vergunningen

In Kapel Avezaath (gemeente Buren) is al enkele jaren een mestverwerker in bedrijf zonder dat het bedrijf (Orgamebo) daartoe ...

Lees verder

Esther Ouwehand komt naar Buren

Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren Esther Ouwehand komt op zaterdag 17 maart naar een verkiezingsbijeenkomst van d...

Lees verder