Mest­ver­werker zonder juiste vergun­ningen


19 februari 2018

In Kapel Avezaath (gemeente Buren) is al enkele jaren een mestverwerker in bedrijf zonder dat het bedrijf (Orgamebo) daartoe de juiste vergunningen heeft. De Partij voor de Dieren heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Buren.

De Partij voor de Dieren vraagt zich af waarom de overtredingen na 3 jaar nog steeds niet zijn beƫindigd en waarom het bedrijf zelfs toestemming heeft gekregen om een nieuwe loods te bouwen voor de niet vergunde (en daarmee feitelijk illegale) activiteiten. Ook wil de Partij voor de Dieren weten waarom het college kiest voor gedogen en legaliseren in plaats van handhaven en de illegale activiteiten beƫindigen.

Dit artikel is een persbericht van Joop de Jonge van de Partij voor de Dieren gemeente Buren.