Instal­latie gemeen­teraad Buren


29 maart 2018

Vanavond zijn Joop de Jonge en Albert Zwarteveen geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren in Buren. De vreugde over een 2e zetel is groot. Na 8 jaar lang een éénmansfractie te zijn geweest is het geweldig dat de inwoners van Buren ons werk belonen met een 2e zetel, zegt Joop de Jonge. Steeds meer mensen zien gelukkig in dat onze omgang met dieren ingrijpend moet veranderen. Ook Albert Zwarteveen, sinds 2010 actief als burgerraadslid in Buren, is heel blij met dit geweldige resultaat.

Zie ook Onze fractie.