Punten college-onder­han­de­lingen Partij voor de Dieren


27 maart 2018

Op maandag 26 maart was de Partij voor de Dieren uitgenodigd voor de eerste ronde van de college-onderhandelingen door informateur Chris Hekman. Sander van Alfen (Gemeentebelangen), de fractievoorzitter van de grootste partij, was bij deze gesprekken aanwezig. Voor deze gespreksronde mochten we een lijst aanleveren met punten die wij van belang achten voor opname in het coalitieakkoord.

DIEREN
Bouwstop nieuwbouw / uitbreiding veestallen, geen herbouw Knorhof
Jacht op gemeentegrond beƫindigen
Geen visvergunningen in gemeentelijke wateren (bijv. vijvers gemeentehuis)
Brandveilige stallen
Hondenbelasting afschaffen
Dierenwelzijnsnota opstellen die inhoudelijk iets voorstelt

OVERIG
Bouwstop nieuwbouw / uitbreiding (extreem) grote fruithallen tbv logistieke activiteiten op agrarische gronden in het buitengebied en in de kernen. Alleen nieuwbouw / uitbreiding toestaan op bedrijventerreinen.
Bouwstop uiterwaarden, belangrijk natuurgebied (Natura 2000)
Herindeling, gemeenten samenvoegen zodat regio Rivierenland kan worden opgeheven
Buren energieneutraal in 2026

COLLEGE
Ook mochten we aangeven hoe het college er kwantitatief uit zou kunnen zien (aantal wethouders, full- of parttime). Partij voor de Dieren vindt 3 wethouders ruim voldoende. Kan terug naar 2,5 fte i.v.m. vermindering takenpakket.: vergunning en handhaving naar ODR en buitendienst naar AVRI. Bovendien moeten wethouders voldoende binding hebben met de gemeente en dus in de gemeente (gaan) wonen en geen jager of binding hebben (gehad) met de jachtwereld.

Partij voor de Dieren werd na dit gesprek niet uitgenodigd voor de vervolggesprekken.