De fractie Buren


Joop de Jonge - fractievoorzitter

Joop de Jonge (1960) is sinds 2010 raadslid voor de Partij voor de Dieren in Buren. Joop heeft veel gedaan binnen de ‘dierenbeschermingswereld’. Zo is Joop bijvoorbeeld 7 jaar lang voorzitter geweest van de lokale afdeling van de Dierenbescherming, de afdeling Rivierenland (2003 – 2010).

In een plattelandsgemeente als Buren zijn dieren, natuur en milieu bij de ‘oude’ politieke partijen onderwerpen waar nauwelijks aandacht voor is. Dieren zijn er (volgens deze partijen) voornamelijk om op te eten, natuur is lastig als je ergens wilt bouwen en milieu kost geld. Kortom, goed dat de Partij voor de Dieren sinds 2010 in de gemeenteraad zit om de speerpunten van de partij hoog op de agenda te zetten. Net als in de landelijke politiek kan de partij door haar aanwezigheid in de raad andere partijen laten nadenken over belangrijke zaken met betrekking tot dieren natuur en milieu.

Albert Zwarteveen - gemeenteraadslid

Sinds 2010 is Albert als burgerraadslid betrokken bij de gemeenteraadsfractie in Buren. Vanaf 2015 heeft hij namens de Partij voor de Dieren zitting in het algemeen bestuur van waterschap Rivierenland.

Albert zet zich in om dierenwelzijn en zorg voor het milieu bij alle beleidsmakers tussen de oren te krijgen. In een plattelandsgemeente, waar veel meer landbouwhuisdieren dan mensen wonen, valt dat niet mee. Het fruit en de laanbomen die bij ons worden geteeld worden gevoed en "beschermd" met kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. De monoculturen verarmen de bodem en verzieken mens en dier. Wij zijn dus hard nodig om een tegengeluid te laten horen.

Daarnaast is door de enorme handel die is ontstaan, onze groene Betuwe behoorlijk verziekt door zwaar verkeer en grote (logistieke) bedrijven. Deze horen thuis op industrieterreinen en niet tussen de boomgaarden.

Sonja van der Neut - burgerraadslid en fractiemedewerker

Sinds 1972 heeft Sonja in verschillende dorpen van de gemeente gewoond. Gedreven door verontwaardiging over de grootschaligheid van de uitbuiting van dieren is zij sinds enkele jaren actief binnen de fractie van de Partij voor de Dieren in Buren. Sonja is ervan overtuigd dat er ook lokaal veel gedaan kan worden om dierenwelzijn te verbeteren. “In de gemeente Buren alleen al worden honderdduizenden dieren in stallen gehouden. Een deel daarvan komt nooit buiten. De bio-industrie is een ongekende schande” vindt Sonja.

Naast dierenwelzijn, zet Sonja zich graag in voor natuur en milieu. Als de hele wereld zou leven zoals wij, zouden we meerdere aardbollen nodig hebben. Als consument hebben wij grote invloed. Wat wij niet kopen, zal niet geproduceerd worden. Iedereen kan een bijdrage leveren aan een betere wereld. Duurzaamheid kan je leren.

Diane van Kruistum - burgerraadslid en fractiemedewerker

Diana van Kruistum (1965) voltooide de Sociale Academie, volgde diverse modulen Sociale Wetenschappen aan de Open Universiteit en verschillende opleidingen in de dierenzorg. Zij is op dit moment bezig met een opleiding tot yogadocent.

Diana was actief betrokken bij de Dierenbescherming. Ook is ze al jaren actief voor het Dierenasiel Tiel en de Partij voor de Dieren omdat respect voor de natuur en voor dieren erg belangrijk voor haar is. Dieren zie ik als individuen met recht op een waardig leven, in het verlengde van hun natuurlijke behoeften. De mens heeft niet het recht om dier en natuur uit te buiten. Deze manier van in het leven staan, uit zich in keuzes die ik maak als consument (je kiest ook met je mes en vork) en in de politiek: Partij voor de Dieren.