vergroting bouwblok en wijziging bestem­mingsplan


herbouw Knorhof

30 januari 2018

Motie van de fractie van de Partij voor de Dieren

ter zake van agendapunt 7.1 (Brand Knorhof Erichem)

De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 30 januari 2018

Overwegende dat:

  • Sebava (voorheen Knorhof) heeft aangegeven de afgebrande stallen te willen herbouwen
  • Sebava heeft aangegeven bij herbouw de stallen 2 keer zo groot te willen maken zodat er geen extra verdieping nodig is zoals bij de oude stallen het geval was
  • Sebava heeft aangegeven dat als de gemeenteraad hieraan geen medewerking wil verlenen er weer een extra verdieping zal worden gebouwd, dus weer een varkensflat
  • De gemeenteraad zich niet op een dergelijke manier laat chanteren

Draagt het college van burgemeester en wethouders op:

Sebava te informeren dat de gemeenteraad geen medewerking zal verlenen aan een (mogelijk) verzoek tot vergroting van het bouwblok

De mogelijkheid te onderzoeken om het bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat geen etagebouw is toegestaan en de raad hierover te informeren

En gaat over tot de orde van de dag


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

invoering algemene bouwstop voor veehouderijen

Lees verder

Toepassing VAB regeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer