Schuil­stallen


Motie

19 mei 2020

De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 19 mei 2020

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 4 februari 2020;

Overwegende dat:

  • Veel weidedieren (met name hobbydieren zoals paarden, schapen, geiten) buiten nergens kunnen schuilen
  • De meeste weidedieren goed zijn opgewassen tegen warmte, kou en vochtigheid, maar bij extreme weersomstandigheden toch beschutting moeten kunnen vinden
  • Een schuilstal dieren beschermt tegen zon, wind en regen en een plek biedt om de dieren op een verantwoorde wijze te verzorgen en te voeren
  • De gemeente geen beleid heeft op dit gebied

Roept het college daarom op om:

  • De mogelijkheden te onderzoeken om het oprichten van schuilstallen makkelijker te maken door het vereenvoudigen van het vergunningsverleningstraject
  • De raad hierover te informeren

En gaat over tot de orde van de dag.

Joop de Jonge - Partij voor de Dieren
Alda van Zijl - D66


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, D66, Mevrouw van Dam, PvdD, Gemeentebelangen, CDA

Tegen

De heer Bult (Gemeentebelangen), PCG

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Gebruik duurzame materialen Hoolweg

Lees verder

Verbod oplaten ballonnen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer