Gebruik duurzame mate­rialen Hoolweg


Motie

25 juni 2019

Motie van de fractie de fractie Partij voor de Dieren,

ter zake van agendapunt 7.3 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Hoolweg 1 Maurik

De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 25 juni 2019

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019

Dossiernummer D.018576 Zaaknummer Z.001993

Overwegende dat:

 • Het geldende bestemmingsplan de door de ondernemer gewenste uitbreiding niet toestaat
 • De uitbreiding wel past in de structuurvisie 2009 – 2019
 • In overleg met de provincie voor een maatwerkoplossing is gekozen
 • De ondernemer een omgevingsvergunning met buitenplanse afwijking wil aanvragen
 • De gemeente werkt aan een duurzaamheidsvisie
 • De gemeente zich heeft aangesloten bij het Gelders Energieakkoord
 • De gemeente in 2050 energieneutraal moet zijn
 • Bedrijven een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het milieu
 • De gewenste uitbreiding past in het terugdringen van ongewenste verkeersbewegingen en zo bijdraagt aan een goed vervoermanagement

Draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 • Duurzaamheidseisen mee te nemen in de verklaring van geen bedenkingen ten aanzien van gebruik van materialen, energie- en waterbesparing en afvalpreventie
 • Daarvoor de ondernemer in contact te brengen met de adviseurs van duurzaam ondernemen van de Omgevingsdienst Rivierenland
 • In ieder geval als eis mee te nemen dat het dak van de nieuwe loods wordt voorzien van zonnepanelen
 • Voor de aan te planten boomgaarden te kiezen voor biologisch geteelde bomen en biologisch onderhoud

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer