Dieren­opvang overige huis­dieren


Motie vreemd

28 mei 2019

De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 28 mei 2019

Overwegende dat:

 • De gemeente op grond van het Burgerlijk Wetboek verantwoordelijk is voor het bewaren van gevonden voorwerpen;
 • Ook gevonden huisdieren volgens de wet gevonden voorwerpen zijn
 • De gemeente derhalve verantwoordelijk is voor het bewaren van gevonden huisdieren waarbij de opvang een termijn kent van tenminste 2 weken
 • Dit voor honden en katten goed geregeld is door een contract met stichting dierenasiel Tiel
 • Onduidelijk is hoe de opvang van overige huisdieren (zoals bijvoorbeeld konijnen, knaagdieren, reptielen, pluimvee, hoefdieren, enz.) geregeld is
 • Opvang bij particulieren absoluut ongewenst is omdat deze vaak niet voldoen aan de eisen die het Besluit Houders van Dieren aan een dergelijke opvang stelt:
 • beschikken over minimaal vereiste huisvesting zoals quarantaineruimte en ziekenboeg
 • verzorgers die beschikken over wettelijk vereiste vakbekwaamheidsdiploma’s
 • beschikken over een wettelijk verplichtte registratie waar alle dieren worden ingevoerd zodat ze traceerbaar zijn via het Uniek Bedrijfs Nummer (UBN) van de opvang
 • Hobbymatige opvang risico’s op kan leveren voor het dierenwelzijn
 • Hobbymatige opvang bij kan dragen aan de verspreiding van besmettelijke dierziekten
 • De gemeente als opdrachtgever aangesproken kan worden op een opvang die niet voldoet

Voorts overwegende dat:

 • De dierenambulance als primaire taak heeft het vervoer van dieren
 • De dierenambulance op verzoek van de gemeente gevonden hoefdieren en pluimvee naar een door de gemeente opgegeven particulier opvangadres brengt

Roept het college daarom op om:

 • De mogelijkheden (en kosten) te onderzoeken om ook voor de opvang van alle overige huisdieren gebruik te maken van professionele opvang die voldoet aan de eisen die het Besluit Houders van Dieren aan een dergelijke opvang stelt en de raad hierover te informeren

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, D66, Mevrouw van Dam, PvdD, Gemeentebelangen, PCG, CDA

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Glasvezel

Lees verder

Gebruik duurzame materialen Hoolweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer