Glasvezel


16 april 2019

De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 16 april 2019

Overwegende dat:

  • Het benodigde aantal inschrijvingen voor glasvezel in het buitengebied (50 %) inmiddels is gehaald zodat 'de digitale stad' tot aanleg over zal gaan
    Niet alle huidige bewoners zich hebben ingeschreven
  • Toekomstige bewoners van niet aangesloten panden en ouderen die nu niet meedoen omdat ze geen computer hebben daardoor met hoge aansluitkosten te maken zullen krijgen als ze later alsnog een aansluiting willen (of moeten) hebben
  • Er gemeenten zijn waar wel alle huizen worden aangesloten, ook degenen die niet direct een abonnement afsluiten, zodat nieuwe bewoners later tegen een normaal tarief makkelijk kunnen worden aangesloten
  • Goed (en snel) internet steeds meer een soort nutsvoorziening lijkt te worden, bijvoorbeeld voor toekomstige ontwikkelingen zoals een vorm van 'zorg op afstand'
  • Het kabinet als doel stelt dat alle Nederlanders in 2023 over snel vast breedbandinternet (minimaal 100 Megabit per seconde) moeten beschikken
  • Later alsnog aansluiten € 1500 tot € 2000 per aansluiting zou gaan kosten

Roept het college op om:

Met de aanbieder van het glasvezelnetwerk (de digitale stad) in gesprek te gaan om zo de mogelijkheden te onderzoeken om ook de huizen in het buitengebied aan te sluiten die geen breedbandaansluiting hebben via coax en die zich ook (nog) niet hebben aangemeld voor glasvezel en de raad hierover te informeren

En gaat over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie van Treurnis

Lees verder

Dierenopvang overige huisdieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer