Schrif­te­lijke vragen over recreatie in de uiter­waarden


vergun­ningen en hand­having

Indiendatum: 17 jan. 2022

Vragen

1. Klopt het dat een vergunning is aangevraagd en verleend voor verplaatsbare huisjes in de vorm van tijdelijke bebouwing op Marinapark Bad Nederrijn in Maurik tussen april en oktober?

2. Is het een voorwaarde voor de vergunning dat deze huisjes de rest van het jaar (in verband met mogelijk hoog water in de Nederrijn) verwijderd moeten worden, net zoals de ‘havenhuisjes’ bij het Eiland van Maurik?

2.1 Zo ja, welke maatregelen mbt stalling en verkeer zijn hierbij een voorwaarde voor vergunningverlening? Concreet, waar zullen deze huisjes dan naartoe worden gebracht en wat is er in dat geval geregeld voor het vervoer in relatie tot verkeersveiligheid en overlast op de dijk?

2.2 Zo ja, hoe is het mogelijk dat de huisjes er op dit moment (januari 2022) nog steeds staan? Waarom wordt er niet gehandhaafd?

3. Tijdens het hoogwater van 2021 (zomer) zijn de huisjes / stacaravans binnendijks gestald. Is voor deze stalling een vergunning benodigd en verleend?

3.1 Zo nee, hoeveel huisjes (of stacaravans) mogen er zonder vergunning binnendijks worden geplaatst en op welke locaties en onder welke voorwaarden?

4. Hoeveel permanente vakantiewoningen staat het geldende bestemmingsplan toe en aan welke eisen moeten deze woningen voldoen qua afmetingen, inhoud en welstand?

5. Hoeveel verplaatsbare vakantiewoningen / stacaravans staat het geldende bestemmingsplan toe en aan welke eisen moeten deze voldoen qua afmetingen, inhoud en welstand?

6. Zijn er plannen om het bestemmingsplan aan te passen zodat er meer en / of grotere woningen kunnen worden gebouwd? Staan de huidige welstandseisen daarbij ook ter discussie?

7. Welke aanvragen van ondernemers voor het bouwen van vakantiewoningen en/of stacaravans liggen er momenteel of zijn in de nabije toekomst te verwachten?

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen bomenkap

Lees verder

Schriftelijke vragen over Padelbanen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer