Opvang gedumpte kippen en opsporen dader


Monde­linge vragen

Indiendatum: mei 2010

Vragen:

  • Is het college bekend met het feit dat er aan de Zijveling in het buitengebied van Ommeren in de afgelopen maanden meerdere malen kippen zijn gedumpt?
  • Hoe is de opvang voor deze gevonden dieren in de gemeente Buren georganiseerd?
  • Wat is de reden dat de dierenambulance niet altijd bereid lijkt te zijn deze dieren op te halen met als gevolg dat de gemeente op dat moment niet aan haar wettelijke verplichtingen voldoet?
  • Wat heeft de gemeente ondernomen om er achter te komen wie er verantwoordelijk is voor het dumpen van deze kippen?

Aanleiding:

De gemeente heeft een wettelijke plicht inzake de opvang van gevonden dieren waarvan verwacht mag worden dat deze een eigenaar hebben. Dit betreft niet alleen honden en katten maar bijvoorbeeld ook kippen, konijnen, knaagdieren, enz. Het lijkt er op dat er alleen voor honden en katten afspraken zijn gemaakt met een dierenasiel en de dierenambulance maar dat er voor andere dieren niets is geregeld.