Hand­having vuur­werk­verbod


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 2 jan. 2021

Kan de burgemeester aangeven of er actief is gehandhaafd op het vuurwerkverbod?

– Zo ja, hoeveel bekeuringen zijn er uitgeschreven en hoeveel mensen zijn er aangehouden?

– Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

Ondanks een vuurwerkverbod werd er in de avond en nacht van 31 december 2020 urenlang
vuurwerk afgestoken in de gemeente Buren.

Indiendatum: 2 jan. 2021
Antwoorddatum: 2 feb. 2021

De beantwoording van het college/de burgemeester:

Afgelopen jaarwisseling 2020 – 2021 was er sprake van een vuurwerkverbod. Dit omdat er door corona diverse maatregelen van kracht waren in relatie tot openbare orde en veiligheid en volksgezondheid. Zo heeft de burgemeester naast het vuurwerkverbod in een vroegtijdig stadium en in goed contact met de organisatie van het vreugdevuur in Maurik hier bijvoorbeeld afspraken over gemaakt. Gezien de toen geldende maatregelen en situatie was een vreugdevuur niet mogelijk.

Het vuurwerkverbod is door de politie en de toezichthouder gehandhaafd. Er zijn 2 HALTverwijzingen uitgeschreven in het kader van het vuurwerkverbod. Het handhaven van het vuurwerkverbod is een uitdaging voor politie en toezichthouder, omdat er voor (strafrechtelijke) vervolging sprake moet zijn van een heterdaad. Dat is met vuurwerk nauwelijks te realiseren. Wel is er preventief ingezet door vooraf te communiceren en heeft jongerenwerk een belangrijke rol gespeeld. Op deze manier is er gezien alle (maatschappelijke) uitdagingen op het gebied van volksgezondheid en prioriteringstelling invulling gegeven aan toezicht en handhaving op het geldende vuurwerkverbod.

Interessant voor jou

Beleid toezicht en handhaving (boomkwekerijen)

Lees verder

Bodemverontreiniging

Lees verder

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer