Wake na stalbrand in de Knorhof


29 juli 2017

Wake na stalbrand in de Knorhof


foto: Ed Heesbeen​

Zaterdag organiseerde Burning Souls een wake in Erichem om de 24.000 levend verbrandde varkens en biggen van de Knorhof te herdenken. Burning Souls is een actiegroep die aandacht vraagt voor stalbranden. Er waren zo’n 50 personen aanwezig bij de wake. Mensen legden bloemen neer en hielden een minuut stilte. Petra Spoor van Burning Souls las een lange lijst op van stalbranden in het afgelopen jaar. “Er zijn dit jaar al 251.000 dieren verbrand.” Met dit soort megastallen zou ook brandveiligheid niet geholpen hebben, je krijgt de dieren er nooit zo snel uit met deze aantallen.”

Namens de Partij voor de Dieren was Michelle van Doorn, voorzitter van de Partij voor de Dieren afdeling Gelderland, aanwezig. “De sleutel ligt in de handen van de politiek.” Enkele weken geleden stemden CDA, CU, SGP, VVD en D66 tegen een motie voor maatregelen tegen stalbranden. Ook in de gemeenteraad is een dergelijk voorstel er niet doorgekomen. Joop de Jonge, gemeenteraadslid van de fractie Buren van de Partij voor de Dieren, “ik heb in de gemeenteraad meermalen aandacht gevraagd voor brandveiligheid van stallen, maar raadsleden van de VVD, de PCG (Protestants Christelijke Groepering) en Gemeentebelangen hebben er blijkbaar geen enkele moeite mee als dieren in de vee-industrie levend verbranden.”

Michelle vervolgt: “De bio-industrie is op zichzelf al een misstand en móet stoppen, kun je nagaan wat een misstand binnen een misstand betekent. Is daar überhaupt een woord voor?
Dit zieke, vastgelopen systeem moet stoppen en het aantal gehouden dieren moet omlaag, met minimaal 75%. We moeten minder dieren gaan houden en meer ván dieren gaan houden.”

Eén van de andere aanwezigen vertelde dat toen er een minuut stilte in acht werd genomen om de omgekomen varkens te herdenken, zij werden uitgelachen door een paar groepjes mensen. "Iets later ontstond er zelfs een agressieve sfeer toen een auto inreed op een aantal mensen dat hand in hand in stilte bij elkaar stond. Het ging maar net goed. Heel triest.”