Aantal levend verbrandde varkens in brand Knorhof veel hoger dan 20.000


24 september 2017

Het aantal varkens dat op 27 juli levend verbrandde bij de brand in de Knorhof in Erichem, ligt beslist hoger dan 20.000. Al op 11 augustus wees Joop de Jonge, gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren, de burgemeester hier op. In de vergunning staan nl. alleen de gespeende biggen en niet de kraamstalbiggetjes. Deze worden niet meegeteld in de vergunning. Ze waren er echter wel. Hun aantal moet tussen de 4.000 en de 5.000 liggen.