de vergeten biggen van de Knorhof


27 december 2017


Beste collega’s,

Tijdens de raadsvergadering van 19 september hebben we uitgebreid gesproken over de brand in megastal de Knorhof in Erichem op 27 juli. Daarbij bleek er onduidelijkheid te bestaan over het werkelijke aantal dieren dat tijdens die verschrikkelijke brand is omgekomen omdat in de vergunning niet alle biggen worden meegeteld. Daarom heb ik op 24 september getracht middels een open brief hier wat meer duidelijkheid over te verschaffen. Ik heb me hierbij gebaseerd op informatie van de woordvoerder van de Knorhof (de heer Voermans, interview met de Gelderlander 20 augustus 2017) en de Nederlandse varkenshouderij (overvarkens.nl).

Enige tijd later heb ik (via de griffier) de vergunning van de Knorhof ontvangen en daaruit blijkt dat het werkelijke aantal dieren dat bij de brand is omgekomen waarschijnlijk lager ligt dan ik in september heb gemeld. Het blijkt dat een gedeelte van de biggen wel in de vergunning worden genoemd en daardoor wel onderdeel uitmaken van de in totaal 20.000 dieren waarover in de vergunning wordt gesproken.

Jonge (kraamstal)biggen (tot ongeveer 10 kg) worden niet genoemd in de vergunning. Pas na 4 weken zijn deze biggen blijkbaar zwaar genoeg om voldoende mest te produceren om mee te tellen in de vergunning. Maar ze waren er wel degelijk en ze zijn, net als de oudere biggen en de volwassen varkens, een gruwelijke dood gestorven.

Samen met de stichting ‘Varkens in Nood’ heb ik een nieuwe berekening gemaakt en hieruit blijkt dat er op het moment van de brand waarschijnlijk ruim 4000 jonge biggen aanwezig waren die niet in de vergunning worden genoemd. Daarmee komt het totaal aantal omgekomen dieren waarschijnlijk op 24.000 (afgerond).

Wat gaat er verder gebeuren in Erichem? Wordt deze dierenhel opnieuw opgebouwd en gaan we gewoon verder alsof er niets is gebeurd? Of maken we van de ruïne van de Knorhof een monument wat ons blijvend zal herinneren aan deze tragedie? Zeggen we als gemeenteraad nu eindelijk eens 'genoeg is genoeg'?

Wat kunnen wij als gemeenteraad doen om te voorkomen dat Straathof hier opnieuw een vleesfabriek bouwt? We kunnen het bestemmingsplan aanpassen als we dat willen! Een man die in Duitsland geen dieren meer mag houden omdat hij alle regels op het gebied van dierenwelzijn en milieu aan zijn laars lapt die willen wij toch niet in de gemeente Buren?

In de raadsvergadering van 30 januari 2018 kunnen we eindelijk een inhoudelijke discussie hierover voeren. Ik ben benieuwd of de raadsleden van de VVD, de PCG, de PvdA en Gemeentebelangen nog steeds vinden dat brandveilige stallen niet belangrijk zijn. En of ze nog steeds vinden dat de Knorhof gewoon mag worden herbouwd en dat Straathof hier gewoon door mag gaan met het houden van tienduizenden varkens onder erbarmelijke omstandigheden. Mogen dieren in Buren levend verbranden om de kostprijs van karbonades zo laag mogelijk te houden of gaan we eindelijk eens actie ondernemen?

​ ​

Joop de Jonge, raadslid / fractievoorzitter Partij voor de Dieren