Varkens­drama in de gemeente Buren: de hoge prijs voor goedkope karbo­nades


28 juli 2017

Het noodlot slaat nu ook toe in de gemeente Buren. Bij een grote stalbrand zijn meer dan twintigduizend varkens levend verbrand. Daar waar dieren in een 'gewone' stal al geen schijn van kans hebben door een gebrek aan vluchtdeuren en sprinklers, zijn dieren in een varkensflat helemaal kansloos.

Het is schandalig dat het in Nederland is toegestaan om dieren op meerdere verdiepingen te houden zonder voorwaarden te stellen aan de brandveiligheid van het gebouw.

De Partij voor de Dieren heeft in de gemeenteraad meermalen aandacht gevraagd voor deze gevaren, maar helaas zonder resultaat. Met de trieste gebeurtenissen van vandaag tot gevolg. Dieronvriendelijke partijen in de gemeenteraad van Buren hebben stelselmatig initiatieven van de Partij voor de Dieren om iets aan brandveiligheid van stallen te doen, tegengewerkt. Ze mogen zich heel diep schamen, deze raadsleden voor wie een dierenleven blijkbaar geen enkele waarde heeft. Raadsleden van de VVD, de PCG (Protestants Christelijke Groepering) en Gemeentebelangen hebben er blijkbaar geen enkele moeite mee als dieren in de vee-industrie levend verbranden.

Natuurlijk is dit bij uitstek een onderwerp wat landelijk geregeld moet worden. De gemeente heeft hierin echter ook een eigen verantwoordelijkheid en kan wel degelijk iets doen. Al was het maar door voorlichting. In het bouwbesluit, waarin de brandveiligheidsvoorschriften voor nieuwbouw worden vastgelegd, tellen dieren nog steeds niet mee als levende wezens. Dit betekent dat in een stal geen brandmelders, sprinklers, nooduitgangen of brandwerende ramen en deuren verplicht zijn. Ook een verdeling in brandcompartimenten is niet verplicht. Hiermee zou de brand beperkt kunnen worden tot 1 compartiment en zou kunnen worden voorkomen dat de brand overslaat naar andere compartimenten. De gemeente is echter verantwoordelijk voor een goede brandpreventie en het beschermen van mens en dier en zou bijvoorbeeld het plaatsen van brandmelders kunnen stimuleren.

Alleen toetsen aan het al lang verouderde bouwbesluit, betekent dat voor een stal met dieren dezelfde bescherming moet gelden tegen brand als voor een opslagloods met appels. Deze wettelijk verplichte bescherming voor zogenaamde ‘lichte industrie’ is nihil waardoor bij een brand dieren in grote aantallen levend verbranden. Voor de gemeente Buren, met wel een half miljoen gehouden dieren in de vee-industrie, vindt de Partij voor de Dieren het dan ook van wezenlijk belang dat er iets aan de brandveiligheid van stallen wordt gedaan.

Het doelbewust levend laten verbranden van dieren (om de kostprijs van de karbonades zo laag mogelijk te houden) is onacceptabel.

EINDE

Partij voor de Dieren gemeente Buren

Joop de Jonge, raadslid

Tel: 0344-694931 / 06-20282613

e-mail: j.dejonge@partijvoordedieren.nl

internet : www.partijvoordedieren.nl

Dit artikel is een persbericht van Joop de Jonge van de Partij voor de Dieren gemeente Buren.