Knorhof


Opinie

1 mei 2020

Waarom is het lastig om herbouw van de in 2017 afgebrande varkensflat tegen te houden? Simpel gezegd omdat de gemeenteraad van Buren het niet zo’n probleem vindt om deze varkenshel, waar 24.000 dieren levend zijn verbrand, gewoon weer terug te laten bouwen. We zijn nu bijna 3 jaar verder, tijd genoeg om het bestemmingsplan aan te passen waardoor herbouw onmogelijk zou worden. Maar dan moet je dat als raad wel willen natuurlijk!

Op dit moment ligt de aanvraag voor herbouw bij de provincie, die moet de vergunning verlenen. De gemeente doet graag alsof zij er daardoor helemaal niets mee te maken hebben maar dat is niet zo. De provincie gaat weliswaar over de milieuvergunning maar de gemeente is nog steeds verantwoordelijk voor de bouwvergunning. Zij moet daarover formeel advies uitbrengen aan de provincie. De PvdD wil weten of dit advies al is gegeven of dat de gemeenteraad zich hier nog over uit kan spreken. Het college van burgemeester en wethouders wil hier weinig over zeggen. Schriftelijke vragen hierover worden beantwoord met een nietszeggende reactie. Maar de PvdD laat zich niet afschepen met een flauwekul antwoord dus dezelfde vragen zijn op 6 april opnieuw ingediend en op 29 april deels beantwoordt. Het college laat weten dat zij bevoegd zijn om het advies uit te brengen en dat zij het daarom niet voor zullen leggen aan de raad. Of het advies al is uitgebracht daar geeft het college weer geen antwoord op. Maar omdat het college aangeeft de raad wel te willen informeren hierover gaat de PvdD er van uit dat het advies nog moet worden uitgebracht.

Natuurlijk blijft de Partij voor de Dieren proberen om de herbouw tegen te houden want het is absurd dat zoiets mogelijk is. Maar als de aanvraag past binnen het huidige bestemmingsplan dan staat de gemeenteraad grotendeels buitenspel. Maar niet helemaal want een bestemmingsplan kun je wijzigen. Maar omdat de overgrote meerderheid van de Burense raad bijzonder weinig geeft om dieren die worden gehouden voor de productie van vlees, zuivel, eieren, bont, enz. zal dit niet zo snel gebeuren. Dat zo’n vleesfabriek een hel is voor de dieren daar zitten de meeste raadsleden niet zo mee. En dat het slecht is voor het milieu dat is hier bij de meesten ook nog niet echt doorgedrongen. Terwijl het toch steeds duidelijker wordt dat vlees eten echt niet meer kan. Dat het dierenleed en de opwarming van de aarde, veroorzaakt door veeteelt, moet stoppen. En helaas heel actueel, dat het eten van dieren mede de oorzaak is van de huidige Corona / Covid19 crisis.

Het bestemmingsplan wijzigen is mogelijk maar niet zonder gevolgen. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan zodanig zou aanpassen dat er geen stal meer mag worden gebouwd dan volgt er een schadeclaim van de gedupeerde ondernemer. Daarbij moet worden gekeken naar de winst in de afgelopen 10 jaar om zo het inkomensverlies voor de komende 10 jaar te bepalen. Maar we weten allemaal dat het in 2017 helemaal niet zo goed ging in de varkenssector, dat er weinig werd verdiend. En bij weinig winst zou de planschade daarom misschien helemaal niet zo hoog zijn. Dat zou je op zijn minst moeten onderzoeken maar zelfs dat wil de gemeenteraad niet doen. Bijzonder teleurstellend die afwijzende en wegkijkende houding van alle andere partijen in de gemeenteraad.

Gerelateerd nieuws

Raadspraat

Raadspraat Elke twee weken deelt de gemeenteraad Buren een column van een raadslid van de gemeente Buren. Op 8 april: Joop d...

Lees verder

Interview in de Gelderlander

Naar aanleiding van zijn 10-jarige jubileum in de Burense gemeenteraad hield De Gelderlander dit interview met fractievoorzit...

Lees verder