Ab Willemsen


Gemeen­te­raadslid

​Ik ben vanaf 1975 politiek betrokken. Met mijn lidmaatschap vanaf 2004 bij de Partij voor de Dieren hoop ik ondersteuning te kunnen geven aan een meer daadkrachtig optreden voor het welzijn van alle dieren. Ik vind dat er betere regelgeving nodig is welke uitgaat van de intrinsieke waarde van elk dier. Daarnaast zorg voor een beter milieu en het opnemen voor de zwakkere in de samenleving.

Vanaf 2010 ben ik fractie ondersteuner geweest en vanaf november 2020 ben ik raadslid bij de gemeente Buren.