speerpunt: brand­vei­ligheid in stallen


6 maart 2018

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in Buren die de belangen van alle levende wezens, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid. En dat is hard nodig, want ook in Buren geldt dat dieren niet meetellen als levende wezens maar gelijkgesteld worden aan appels in een opslagloods.

#speerpunt: brandveiligheid in stallen

In Buren zijn alle stallen brandveilig en kunnen dieren bij brand naar buiten.
Nu hebben dieren in de meeste stallen dezelfde bescherming als appels in een opslagloods!
Lees hier onze motie over brandveiligheid, die werd weggestemd door VVD, PvdA, Gemeentebelangen en PCG. En lees hier ons persbericht.