Bijeen­komst duur­zaamheid was een succes


17 maart 2018

Onze bijeenkomst met het thema duurzaamheid was een succes. In het mooie Buitenhuis Buren hebben we One Single Planet vertoond. Een film met een zeer indringende boodschap: wij móeten in actie komen en ons gedrag aanpassen om de leefbaarheid van de aarde ook voor toekomstige generaties veilig te stellen en onze eigen veiligheid te waarborgen. Met een duurzaamheidsspel werd aan het publiek getoond hoe zij zelf het beste hun ecologische voetafdruk kunnen verkleinen. Esther Ouwehand kwam vertellen over de noodzaak creatief te zijn en met ons allen andere wegen te zoeken voor onze voedselvoorziening. De intensieve veehouderij is immers enorm belastend voor het milieu. Laten we in plaats van alle redenen waarom het niet kan, zoeken naar manieren waarop het wel kan. Doorgaan op dezelfde weg is immers gewoon geen optie.
Deze inspirerende middag werd besloten met een heerlijk plantaardig diner waar de aanwezigen in de knusse setting konden napraten en ideëen uitwisselen over het redden van de aarde :-). Bezoekers noemden de bijeenkomst inspirerend en leerzaam en waardeerden na afloop niet alleen de heerlijke maaltijd van kok en gastvrouw Annemarie, maar ook de ontspannen en informele sfeer. En bovendien was het gewoon leuk om gelijkgestemden te ontmoeten!


wachten op de eerste bezoekers


Esther met het Burense GR18-team


Annemarie van de Hoven en Majid Katiraee-far van Buitenhuis Buren