Opinie: Megastallen in Buren


14 maart 2014

Door schaalvergroting heeft vrijwel de gehele commerciële veehouderij zich omgevormd tot intensieve veehouderij (bio-industrie) met een aantal negatieve eigenschappen: grote potentiële ziektedruk (waaronder ook zoönosen), grootschalige transporten van levende dieren, verminderd dierenwelzijn en milieubelasting. Deze schaalvergroting gaat nog steeds door.

De leefomstandigheden voor dieren in de bio-industrie zoals in megastallen en dierenflats zijn niet in overeenstemming met hun natuurlijke behoeften. In deze grootschalige veebedrijven worden zoveel mogelijk dieren op een klein oppervlak gehouden vanwege economische motieven, en dienen daarbij geen enkel maatschappelijk belang. Dieren worden aan hun huisvesting aangepast wat groot dierenleed met zich mee brengt. De PvdD is voor vrije uitloop van dieren, dat is bij deze manier van veehouden niet mogelijk. Grote concentraties dieren vormen tevens een verhoogd risico op ziekten zoals vogelpest, Q-koorts, MRSA en stafylokokken die ook gevaarlijk kunnen zijn voor mensen. De grote hoeveelheden antibiotica die preventief gebuikt worden om ziektes in megastallen te voorkomen, zorgen voor reële gevaren voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld antibioticaresistentie. Daarnaast speelt het probleem van de CO2 uitstoot. Om deze redenen is de PvdD tegen het gebruik van megastallen en dierenflats.