Opinie: Fruit­teelt of fruit­groot­handel


3 februari 2014

Fruitteelt of fruitgroothandel

De Betuwe is van oudsher een gebied met veel fruitteelt waarbij de telers het fruit uit de boomgaard in een schuur (koelcel) op hun eigen erf opslaan. De laatste jaren komen er bij sommige bedrijven echter steeds meer andere werkzaamheden bij zoals de aanvoer van fruit van elders (NL, buitenland) en het sorteren, verpakken, en afvoeren van dit fruit. De vraag is of al deze activiteiten in het buitengebied thuishoren. De Partij voor de Dieren is van mening dat een dergelijke fruitgroothandel zich moet vestigen op een bedrijventerrein. Er moeten nu keuzes gemaakt worden voordat het buitengebied volgebouwd wordt met nog meer gigantische bedrijfshallen waar grote vrachtwagens uit binnen- en buitenland over smalle wegen en door kleine kernen af en aan rijden om fruit te brengen of op te halen.

In de discussie speelt het ‘sentiment' een belangrijke rol, “het is fruit dus alles moet kunnen” zo lijkt het wel. Een vaak gebruikt argument is dat deze fruitbedrijven goed zijn voor de werkgelegenheid. Dat klopt maar helaas niet altijd voor de inwoners van Buren want veel werknemers komen uit de zogenaamde MOE landen (Midden en Oost Europa).

De gemeente Buren wil zich ontwikkelen tot een voor toeristen aantrekkelijk gebied. Dat gaat niet samen met de grote bedrijfshallen en zwaar vrachtverkeer dat langs de wandelende en fietsende toeristen moet manoeuvreren om op de plek van bestemming te komen. De uitspraak van een wandelaar “het lijkt wel industrie, steeds minder bloesem, steeds meer beton” maakt duidelijk dat we verkeerd bezig zijn in Buren.

Bedrijventerreinen zijn veel beter geschikt om het toenemende vrachtverkeer te verwerken. Het argument dat de grond op een bedrijventerrein veel duurder is dan de agrarische grond in het buitengebied is onzin. Agrarische grond is bedoeld voor de productie van fruit (of andere landbouwproducten), niet om te asfalteren en vol te bouwen met grote bedrijfshallen. Als fruittelers er voor kiezen om fruitgroothandelaar te worden dan zullen ze zich, net als andere groothandelaren die veel opslagruimte nodig hebben, moeten vestigen op een bedrijventerrein. Voor de grote bedrijfscomplexen die er nu al staan moeten we kijken hoe we de overlast kunnen beperken. Bijvoorbeeld door een rechtstreekse aansluiting op de provinciale weg en vergaande geluidsbeperkende maatregelen.

De discussie over de toekomst van de fruitgroothandel zal in de gemeenteraad moeten worden gevoerd. De Partij voor de Dieren gaat de discussie graag aan.

Joop de Jonge

Gemeenteraadslid Partij voor de Dieren Buren