Eindelijk dieren­wel­zijnsnota in Buren?


22 mei 2018

Vanavond kwam de gemeenteraad bijeen omdat het nieuwe college het coalitieakkoord wilde presenteren. Joop de Jonge, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, maakte van de gelegenheid gebruik om aan de wethouder dierenwelzijn ons voorstel voor een dierenwelzijnsnota aan te bieden. Want die is helaas niet opgenomen in het coalitie-akkoord. De dierenwelzijnsnota gaat over gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, in het wild levende dieren en dieren die worden gebruikt voor vermaak, sport en educatie en over zaken als de opvang van gewonde wilde dieren, schuilmogelijkheden voor weidedieren en bijvoorbeeld brandveiligheid in stallen worden. Omdat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft waar het gaat om dierenwelzijn, is de Partij voor de Dieren van mening dat die verantwoordelijkheden vastgelegd moeten zijn in een dierenwelzijnsnota. De Partij voor de Dieren heeft hem alvast opgesteld. Hij is kant en klaar en kan zo worden aangenomen in de volgende raadsvergadering.

Lees hier de volledige dierenwelzijnsnota.