Klimaat­visie


Debat­bij­drage

19 mei 2020

In deze klimaatvisie benoemen we een aantal hoofdthema's. Op zich stuk voor stuk logische thema's. Maar wij missen een belangrijk thema! Een bedrijfstak die wereldwijd verantwoordelijk is voor 18 % van de uitstoot van broeikasgassen (CO2, stikstof) dat is de veeteelt. Die moeten we benoemen in onze klimaatvisie als we eerlijk willen zijn tegenover onszelf en onze inwoners.

Een sector die zo'n groot aandeel heeft in het wereldwijde klimaatprobleem daarvan kunnen we niet doen alsof deze niet bestaat en niet drastisch moet hervormen. Zeker in een agrarische gemeente als Buren, met naar schatting een miljoen gehouden dieren, daar mag deze sector zeker niet ontbreken in onze klimaatvisie.

Verminderen van de uitstoot kan door minder dieren te houden waarbij het einddoel zou moeten zijn helemaal geen dieren meer houden. Bijkomend voordeel is een einde aan het onnodige dierenleed waar deze sector verantwoordelijk voor is.

Beste collega raadsleden, onze toekomst die is plantaardig.

Daarom dien ik namens de PvdD een amendement in om de veeteelt als hoofdthema toe te voegen. Maar helaas wil de rest van de gemeenteraad deze ongemakkelijke waarheid nog niet onder ogen zien en blijven ze voorlopig lekker wegkijken.

Interessant voor jou

Speech tijdens raadsvergadering 20 januari bij indienen amendement veiligheidsplan

Lees verder

Kleiduivenschietvereniging wil uitbreiden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer