Voorkomen is beter dan genezen


Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol als het gaat om het voorkomen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten als geheel.

  • De gemeente stimuleert een gezonde leefwijze en zet zich in voor een gezonde en groene leefomgeving.
  • In drinkwater hoort geen gif, zoals GenX. De gemeente ziet hier streng op toe.
  • De gemeente stimuleert gifvrije, gentechvrije, biologische landbouw en weert gifintensieve teelt.
  • Er komt voldoende openbaar groen dat uitnodigt tot buiten zijn. In elke buurt!
  • Buren werkt aan een rookvrije openbare ruimte.
  • De gemeente stimuleert gezonde en duurzame voeding in schoolkantines.
  • Jongeren hebben ruimte nodig in hun eigen omgeving. Er moeten meer voorzieningen komen voor jongeren, zoals trapveldjes, speelgelegenheden en jongerencentra.
  • Initiatieven die gericht zijn op preventieve gezondheidszorg, zoals het voorkomen van eenzaamheid bij ouderen, krijgen gemeentelijke steun. Welzijnsvoorzieningen en -initiatieven worden per dorp in kaart gebracht en waar nodig gestimuleerd.

Het standpunt Voorkomen is beter dan genezen is onderdeel van: Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer