Volwaardig meedoen voor iedereen


Mensen zijn gelukkiger wanneer zij iets kunnen betekenen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. Mensen moeten ongeacht hun achtergrond, beperkingen of leeftijd gestimuleerd worden om hun talenten te ontplooien.

  • De gemeente creĆ«ert laagdrempelige en goed bereikbare buurthuizen.
  • De gemeente investeert in signaleringsnetwerken per buurt om eenzaamheid, verwaarlozing, mishandeling en uitbuiting op te sporen.
  • Voorzieningen en de openbare ruimte worden optimaal toegankelijk voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking, voor mensen die snel overprikkeld raken en voor analfabeten en laaggeletterden.
  • Armoede wordt onder andere bestreden door goede, tijdige en preventieve schuldhulpverlening en ondersteuning van de voedselbank.
  • De toegang tot het recht wordt vergroot via betere rechtshulp voor mensen met een beperkt inkomen.
  • De gemeente stelt een Gemeentelijke / Regionale Kinderombudsman aan.
  • Er komt extra aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede of een taalachterstand hebben.
  • Kinderrechten worden nageleefd en de ondersteuning aan kinderen en jongeren vanuit verschillende regelingen sluit goed op elkaar aan.
  • De gemeente werkt niet mee aan het uitzetten van kinderen die hier geworteld zijn.

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer